Čitaj mi!

Velikani - Jovan Cvijić

Izučavao je poreklo i migracije stanovnika Balkana. Tokom migracija, Bugari su uspeli da očuvaju stare etnografske oblasti. Srbi su se izmešali sa Hrvatima i Slovencima na zapadu Balkana, a udaljili se od matice i ispraznili svoju istorijsku kolevku Kosovo, Metohiju i staru Rašku, koju su zaposedali islamizovani Albanci.

Dramatično je upozoravao 1902. na posledice širenja Albanaca, tvrdeći da je front prema Albancima najslabija strana srpskog naroda i uopšte Slovena na Balkanu. Cvijić u Srpskom književnom glasniku piše da BiH znače za Srbiju, kao i Moskva za Rusiju. Ako se BiH sa Srbijom i Crnom Gorom ne sjedine, ili ne dobiju autonomiju, biće bure baruta pored velike vatre koja sa svih strana liže.

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.