Čitaj mi!

Srpska muzika kroz vekove - Prethodnici Kornelija Stankovića

U seriji "Srpska muzika kroz vekove", Obrazovno-naučnog programa, gledaoci mogu sagledati istoriju srpske muzike kao niz kulturnih pojava pod različitim okolnostima, još od vremena paganstva, prodora hrišćanstva, feudalnog doba, vizantijskih uticaja, turskog ropstva, muzike u Miloševoj kneževini, pansloveskog romantizma pa sve do prvih decenija XX veka kad konačno srpska muzika postaje deo globalnog mainstream-a.

Urednik i scenarista je Branislav Jarić. Narator dr Aleksandra Paladin, saradnica na scenariju Marina Marković.