Čitaj mi!

Savin vrt: Svetosavlje

U poslednjoj, petoj epizodi, bavimo se pitanjem ponovne aktualizacije svetosavskog sistema vrednosti i perspektive očuvanja srpskog kolektivnog duhovnog bića pred izazovima savremenog procesa globalizacije.

Kompleksna i duboka priča o Svetom Savi je i priča o istoriji Srpske pravoslavne crkve. Kroz razgovor sa brojnim stručnjacima - istoričarima, teolozima, istoričarima umetnosti, filozofima, istoričarima književnosti i arheografima rasvetljavamo, tumačimo, potvrđujemo i stvaramo široki spektar saznanja o Svetom Savi, svetosavskom učenju, svetosavskom predanju, svetosavlju, o srpskom srednjem veku i književnosti i umetnosti koja je stvarana pod okriljem Crkve.