Čitaj mi!

Guska Barbara i njena baka Kata - Vrati mi moje novčiće

Baka Kata pripoveda stare priče, u nadi da će zaboraviti svoju unuku. Guska Barbara je njen verni slušalac i najbolji kritičar.