Čitaj mi!

Do re mi - Kamerni ansambli

Domaćini serijala "Do, re, mi" su animirani likovi, notica Noca i dirigentska palica - Feliks, koji vas uvode u svet muzike i muzičkih instrumenata.

Šta je kamerna mizika i kako je dobila ime.. Saznajte šta je vokalna, šta instrumentalna a šta je vokalno-instrumentalna kamerna muzika. Koje vrste kamernih ansambla postoje i kako i zbog čega su dobili ime. Šta je klavirski duo, trio kvartet ili kvintet.. Zašto je Gete opisao kamernu muziku kao razgovor četvoro razumnih ljudi..

Čućemo kako zvuči kamerni kvartet udaraljki u izvedbi studenata Fakulteta muzičkih umetnosti.