Trst, raskršće naroda, jezika i kulture 5-5

Zajedno sa Venecijom, Bečom i Budimom, Trst dugo zaokuplja pažnju naučnika kao centar u kome se od prvih decenija 18. veka formirala kolonija srpskih trgovaca. S vremenom ovaj grad postaje jedna od baza za stvaranje moderne srpske kulture.

Trst nije tipičan italijanski grad, već pomalo austrijski i slovenski. Težio je da postane jedan od najvažnijih gradova monarhije, što se videlo i po arhitekturi. Mnoge četvrti konstruisane su po carskim projektima, prema detaljnom i strogom urbanističkom planu. U poslednjoj epizodi serijala autora Ivane Kovačević, pratimo istorijat izuzetnih tršćanskih palata koje su se nalazile u vlasništvu srpskih doseljenika.