Paleta kulturnog nasleđa: Umetnost darivanja – Mihajlo Pupin

Po njegovoj izričitoj želji, 1923. godine, pri Narodnom muzeju u Beogradu, osnovan je Fond Mihajla Pupina u kom je bilo tadašnjih 750.000 dinara.

Fond, kasnije nazvan Legat Mihajla Pupina, osnovan je radi istraživanja i publikovanja monografija o srpskim starinama, sa namerom da se povremeno otkupljuju dela srpskih umetnika za zbirke Narodnog muzeja. Ovaj fond će 1932. godine prerasti u Zadužbinu Mihaila Pupina pri Narodnom istorijsko-umetničkom muzeju u Beogradu.
Odnos Mihajla Pupina i Narodnog muzeja je uzvišena, rodoljubiva veza, personifikacija ljubavi koju je veliki naučnik imao za srpski narod i njegovu kulturu.