Nulta tačka: Aromaterapija

Uvreženo je mišljenje da je od svih ljudskih čula, u poređenju sa životinjskim, čulo mirisa najslabije razvijeno i najmanje korišćeno. Nauka dokazuje da to nije tačno. Čak i nesvesno oslanjanje na informacije koje nam daje čulo mirisa, ponekad je presudno u donošenju odluka. Osim toga, dokazano je i da putem mirisa možemo uticati na opšte zdravstveno stanje, ili ciljano, na pojedine delove obolelog dela tela.