Nauka 2018 Balneologija

Koje su karakteristike i namene lekovitih voda? Koji su potencijali Srbije sa aspekta lekovitih-termomineralnih voda? Kakva je iskorišćenost lekovitih voda u svetu? Zašto treba ulagati u iskoristljivost takvih potencijala i kod nas?

Godinama se govori o neiskorišćenim potencijalima geotermalnih mineralnih voda kojih je u Srbiji mnogo, a posebno u Vojvodini. U poslednjih nekoliko godina Geološki zavod Srbije i Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda, na zahtev Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, sproveli su istraživanja vezana za lekovite vode. Studija "Stanje i perspektive korišćenja lekovitih voda Vojvodine u funkciji banjskog turizma", vođena je u cilju korišćenja u lečenju i rehabilitaciji pacijenata sa reumatskim oboljenjima, kožnim oboljenjima, oporavku nakon povreda lokomotornog sistema, kao što su prelomi, sportske povrede i slično. Iz studije koju su radili Geološki zavod Srbije i Rudarsko geološki fakultet zajedno sa doktorima medicine proistekla je monografija "Lekovite vode Vojvodine kao potencijal za razvoj Banjskog turizma". U monografiji su prikazani uslovi formiranja i količine podzemnih lekovitih voda na prostoru Vojvodine, njihove fizičko-hemijske, kao i balneološke karakteristike.

Lekovite karakteristike ovih voda su utvrđene izradom balenoloških analiza, u kojima je prikazano njihovo dejstvo na ljudski organizam. Pored balneoloških svojstava termomineralne vode imaju široku lepezu primene koja je ekonomski isplativa. Kada su u pitanju lekoviti faktori prirodinh i veštačkih peloida, perspektivnost Srbije, a naročito Vojvodine u tom pogledu veoma je velika i raznovrsna.

Pored mnogobrojnih kulturnih, istorijskih i prirodnih potencijala, okosnicu turizma bi trebalo da predstavljaju banje, odnosno, zdravstevni turizam i akva parkovi, imajući u vidu njihov veliki potencijal. Treba napomenuti da su i akva parkovi jedan od vidova korišćenja lekovitih voda, popularan naročito kod mlađe populacije. Termalne i mineralne, odnosno lekovite vode su izuzetno zanimljive naročito stranim investitorima, jer predstavljaju ogroman potencijal.

Gosti u emisiji: dr Natalija Tatić specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, mr Milan Tomić, diplomirani inženjer geologije - Geološki zavod Srbije, prof. dr Vojislav Tomić - Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, prim. dr Snežana Kostić, direktorka Instituta za rehabilitaciju pokretnih i nepokretnih bolesnika "Selters" u Mladenovcu, Saša Veljković glavni fizioterapeut - SB "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen, mr dr Zorica Ćulibrk direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" u Melencima.

Urednik emisije: Aleksandra Daničić