Čitaj mi!

Odgonetanje tela Biologija

Ako su sva živa bića, pa time i čovek, predmet izučavanja nauka sa prefiksom "bio", ako je medicina primenjena biološka nauka koja se bavi proučavanjem, zdravljem i bolešću, odnosno lečenjem živih bića, pa i čoveka, šta onda čini razliku između čovečijeg i tela drugih živih bića? Volimo li telo u kome se nalazimo? Prihvatamo li ga kao neodvojivi deo svoga bića ili ga ulepšavamo zbog drugih? Šta je zajedničko Vilendorfskoj Veneri i savremenim lepoticama? Da li postoji univerzalna, idealna, savršena lepota ili je ona ipak sakrivena u oku posmatrača? Da li je samo lepota zlatnog preseka jedina lepota?