Čitaj mi!

Priče o velikim matematičarima: Kolmogorov

U teoriji skupa, A.N. Kolmogorov je postavio temelje konstrukcije sastava operacija na skupovima, koje je objavio u Matematičkoj zbirci 1928. godine. U teoriji funkcija, utvrđujući postojanje različitog Fourierovog niza gotovo svuda, napravio je A.N. Kolmogorov poznat u cielom svetu.

U topologiji, A. N. Kolmogorov predložio je temeljne temelje kohomološke teorije. U matematičkoj logici A.N. Kolmogorov je bio jedan od prvih koji je proučavao intuicijsku logiku kao predmet matematičkog istraživanja. Kolmogorov je imao ogroman uticaj na razvoj ruske škole matematičke logike.