Čitaj mi!

Moja draga prijateljica nauka: 10. epizoda Sa Gordanom Vunjak Novaković

Naukom se bavi od 1987. godine. 2004. godine je krenula na tzv. privremeni rad u inostranstvo, na samo godinu dana, kako bi se usavršila, a ostala je sve do danas. Govori o značaju porodice, razumevanju, podršci, o tome kako je biti istovremeno žena, majka, naučnica.

Ruđer Bošković bio je jedan od poslednjih renesansnih naučnika. Bavio se filozofijom, fizikom, matematikom, astronomijom, arhitekturom. Poznat je njegov rad na očuvanju kupole Crkve Sv. Petra u Rimu.