Čitaj mi!

Trag u prostoru:Ljubavni zov kralja šume

Negde krajem leta i početkom jeseni rika jelena je centralni događaj u svakom jelenskom lovištu. Počinje krajem avgusta i traje do sredine septembra. Na čistinama u šumi jeleni okupljaju svoj harem, svoje košute i ljubomorno ih čuvaju od drugih jelena, od suparnika.

Jelen je najkrupniji divlji preživar u našim lovištima. Naseljava raznovrsna staništa, od ritskih šuma malih nadmorskih visina, obraslih uglavnom mekim lišćarima, preko pobrđa i niskih planina u pojasu hrastovih i bukovih šuma, sve do alpske zone i granice vegetacije.
Priča o jelenima nije samo priča o lepoti, snazi, dostojanstvenosti tih kraljeva šume. Priča o jelenima je priča o lovištima i lovu, poenima, kapitalcima i trofejima.