Čitaj mi!

Nauka 50:Nauka

Šta nauka u suštini predstavlja? Ima li nauka ikakvih ograničenja? Koga danas nazivamo naučnikom? Da li su poreklo svesti i poreklo kosmosa, i dalje dve najveće naučne nepoznanice? Nije li iskonsko polazište svake nauke i filozofije- zdrav razum? "Nauka ne pokušava da otvori vrata neograničenoj mudrosti i sveznanju, već da postavi granicu greške", smatra akademik Zoran Kovačević.