Čitaj mi!

Život uz reku Mekong: Vreme promena u Zlatnom trouglu

Najpoznatija geografska oblast u slivu reke Mekong se naziva Zlatni trougao. To je područje od skoro 200.000 kvadratnih kilometara, i povezuje tri države, tri različita društvena, ekonomska i kulturna sistema.

Nepristupačnost ovog predela ima svoje dobre i loše strane. Dok je za jedne to dobar biznis, za druge je to ivor kriminala.