Čitaj mi!

Šta su sve tehnologije uradile za nas: Digitalna kultura i mediji

Razvoj digitalnih tehnologija neprekidno menja kulturu, medije, elektronsko poslovanje, privredne i bankarske siteme, sport, medicinu, jednom rečju sve na planeti.

Koristeći nove tehnologije, svedoci smo i aktivni učesnici nove kulture i drugačije umetnosti. Promene se mogu sagledati iz svih uglova, jer se odigravaju u oblastima poput konvergencije medija, umetnosti i kulture i interaktivnih komunikacija.

Sadržaj se saopštava u novim formama, hipertekst je nezaobilazan, tranformišu se i novinarske prakse, a interaktivnost postaje dominantan faktor u digitalnoj umetnosti i kulturi.