Čitaj mi!

Od pigmenta do koncepta: Koje je boje boja ?

Od svih svojstava i osobina predmeta, najteže je govoriti o bojama, govorio je grčki filozof Aristotel u četvrtom veku pre naše ere.

Od Altamire, preko drevnih civilizacija, do početka evropske kulture, čovekova potreba da slika je konstanta. Ni najsavremenija tehnička sredstva, od foto-aparata do kompjutera, nisu umanjila njegovu potrebu da viđeno zabeleži olovkom, perom ili četkicom.

Boja predstavlja najvažniji likovni element u slikarstvu. Ona pruža naročit doživljaj posmatraču i snažan je čulni i duhovni podsticaj kako u umetnosti, tako i u svakodnevnom životu. Naučnici su vekovima pokušavali da odgonetnu tajnu boja, ali je tek Isak Njutn, 1704. godine, dokazao da se svetlost sastoji od spektra boja. Njutn je svojim čuvenim eksperimentom sa prelamanjem svetlosti kroz prizmu objasnio da je boja svojstvo same svetlosti i nije karakteristika predmeta.