Bela violina

Kao što je svaki otisak prsta jedinstven, tako i svaka violina zvuči drugačije. Gde se krije tajna savršenog instrumenta?

O tome mnogo zna Jovan Popović iz Udruženja savremenih violinara. On je, uz suprugu Biljanu, jedan od malobrojnih graditelja violina kod nas. Sve počinje, kako Jovan kaže, u šumi, odnosno, izborom dobrog drveta.

Koje je drvo u pitanju, kad i gde se violina „rodila" i u čemu je čarolija „bele violine"? O tome nam priča Stradivari iz Zemuna.