Od pluga do digitalne farme: Digitalna farma

Koncept intezivne poljoprivrede podrazumeva hiljade hektara poseda na kojima radi deset do dvadeset radnika a uz primenu selekcije, agrotehničkih mera i savremene mehanizacije postižu se veoma visoki prinosi. Za razliku od intenzivne poljoprivrede mala imanja, kakvih je u Srbiji najviše, opstaju zahvaljujući vrednim rukama svojih vlasnika.

Šta je poljoprivreda budućnosti? Šta nedostaje poljoprivredi u Srbiji? Da li je razvoj digitalne poljoprivrede jedini uslov za opstanak sela u Srbiji? Pored ulaganja u obrazovanje, razvoj poljoprivrede traži i stvaranje dobrih uslova za život na selu, tvrde naši sagovornici. Jedino je tako realno očekivati konkurentnu poljoprivredu i jakog poljoprivrednog proizvođača.