Putevi rimskih careva: Viminacijum – „Blistavi grad“, 4. epizoda

Rimljani su u 1. veku nove ere osvojili provinciju Meziju Superior i na Dunavu, u blizini reka Mlave i Morave, podigli grad Viminacijum. Za šest vekova, koliko je grad postojao, Viminacijum je imao oko milion i po stanovnika i vojni logor sa šest hiljada vojnika.

Prve skice grada dao je grof Marsilji, 1726. godine, a za njim i Feliks Kanic, koji nam je ostavio nacrte osnova grada. Prva arheološka istraživanja lokaliteta započeo je Miloje Vasić 1902. godine. U poslednje tri i po decenije arheolozi su otkopali mauzolej, terme, amfiteatar, vojni logor, kapiju grada, ulicu, bedeme, kao i 14.000 grobova u kojima je pronađeno više hiljada predmeta, komada nakita i fresaka. Viminacijum je najvećim delom još neistražen i neotkopan leži ispod njiva i oranica na prostoru kopova Termoelektrane "Kostolac".