Životna sredina i zdravlje: Život sa hemikalijama, 1. epizoda

Naš život s hemikalijama je surova stvarnost – ima ih u hrani, odeći, industriji, našem domu... Svi negativni uticaji koje hemikalije imaju na nas nikada do kraja ne mogu biti ispitani, jer različita hemijska jedinjenja stalno stupaju u nove veze – gradeći nepoznate opasne supstance.

Supstance koje se akumuliraju u biljkama i životinjama na kraju dospevaju i do ljudi, koji su na vrhu lanca ishrane. Pošto ih se ne možemo osloboditi, važno je da budemo svesni rizika koje one nose, a u tome nam pomaže i novi način obeležavanja hemikalija na proizvodima.