Neobično o biljkama: Biljke u slovenskoj tradiciji

Biljke su od vajkada neraskidivi deo običaja i predanja naroda. U emisiji „Neobično o biljkama“ govorićemo o ulozi pojedinih biljaka u tradiciji slovenskih naroda.

Saznaćete zašto je drvo tise smatrano za prebivalište noćnih sila i kako se na Kosovu pripremala tisovina za upotrebu u domaćinstvu. Kako je hrišćanima pod stranim zavojevačima hrast služio kao bogomolja i u kojoj su vezi zova i car Trajan.