Nauka 2018: Vazduh koji udišemo

Ekipa Naučnog programa, zajedno sa istraživačima sa Instituta za nuklearne nauke Vinča i Instituta za fiziku u Beogradu, bavila se ispitivanjima kvaliteta vazduha koji udišemo. Ova tema je veoma aktuelna i pokrenula je brojne diskusije u medijima.

Tim istraživača prikupljao je podatke s ciljem da bolje objasni poreklo širokog spektra zagađujućih materija na određenim lokacijama u široj zoni Beograda. Kreirane su i mape koje pokazuju kakve su promene koncentracija ispraljivih organskih materija i atmosferskih čestica tokom dana, radne nedelje i vikenda, i to na lokacijama na kojima građani provode najviše vremena i na rutama kojima se najviše kreću.