Kuća nauke: Mašinski fakultet

Emisija je svojevrsno putovanje kroz istoriju – od osnivanja Velike škole i predmeta posvećenog mašinama do savremeno koncipiranog fakulteta sa više od 20 obrazovnih modula, a fokus je na najnovijim naučnim istraživanjima i međunarodnoj saradnji.

Bez iluzije da se u emisiji može predstaviti celokupna delatnost jedne obrazovne i naučno-istraživačke institucije, ali s nadom da se kroz različite primere rada katedri i laboratorija može dočarati istraživački duh koji se razvija kako na programima osnovnih, tako i na programima postdiplomskih studija.