Životna sredina i zdravlje: Elektromagnetno zagađenje, 1. deo

Pojam zračenja predstavlja odašiljanje energija različitih oblika: toplotne, elektromagnetne ili akustičke. Za početak treba razlikovati dva osnovna tipa zračenja – jonizujuće i nejonizujuće.

Jonizujuće zračenje podrazumeva emitovanje čestica, odnosno elektromagnetnih talasa velike energije, koji pod određenim uslovima mogu da izazovu jonizaciju atoma. U taj tip zračenja spada i ozloglašeno radioaktivno zračenje.

Velika doza jonizujućeg zračenja može prouzrokovati raskidanje hemijskih veza molekula DNK i tako dovesti do ozbiljnih oštećenja na ćelijskom nivou. Umereno jonizujuće zračenje može biti korisno i primenjuje se u medicini, poljoprivredi i industriji. Pored veštačkih izvora jonizujućeg zračenja koji mogu biti i zloupotrebljeni, na primer u naoružanju, postoje i prirodni izvori, kao što su Sunce ili radioaktivni elementi u tlu, vodi ili biljkama.