Blago iz dubina, blago zemlje: Kikinda – glina, peti element

Glina je sigurno prvi materijal u kojem je čovek opredmetio svoju imaginaciju. I danas umetnici koriste ovaj materijal. Kikinda u kojoj se nalazi jedan od najvećih kopova gline u Evropi već dugi niz godina uspeva da okupi umetnika koji u ovom materijalu vajaju monumentale skulpture.

Oni su za sobom ostavili ogromnu kolekciju dela koja su postala deo stalne postavke novog muzeja monumentalne skulpture u terakoti, jedine takve u svetu. Umetnici iz Italije, Japana, Ukrajine i naše zemlje pokazaće nam kako iz bezlične amorfne mase nastaje umetničko delo.