Stvaranje nauke o snovima

Učeći pacijente da njima ovladaju, lekari i psiholozi snove integrišu u svoju dijagnostiku. Lepi snovi, ali i noćne more imaju ogroman uticaj na našu javu i naš pogled na svet.

Kako možemo da utičemo na ono što sanjamo? Da li ćemo jednoga dana moći da prodremo u najdublja skrivena značenja snova? Odgovore daje nauka o snovima, koja je tek u povoju.