Moja draga prijateljica nauka: Nobelova nagrada

Volfgang Keterle je profesor fizike na MIT-u i dobitnik Nobelove nagrade 2001. godine za otkriće Boze–Ajnštajnove kondenzacije.

Nagrađeno delo rezultat je nove metode, razvijene za dobijanje najnižih mogućih temperatura. Na tako niskim temperaturama moguće je uzeti uzorak atoma i ohladiti ga do temperature koja je blizu apsolutne nule. Tako se može posmatrati sasvim novo stanje materije koje u drugim uslovima ne postoji. Otkriće je rezultat brojnih pionirskih eksperimenata.