Životna sredina i zdravlje: U vrtlogu otpadnih voda

Kroz jedan kanal u selu Bečmen, u opštini Surčin, ogledaju se naš odnos prema vodi i naše naravi. Dok se jedni žale na neprijatne mirise kanala u koji se ispuštaju septičke jame, zbog čega bi kanal trebalo zatrpati, drugi tvrde da im je on potreban zbog odvodnjavanja.

Niko ne poriče da zagađenja postoje, ali se ništa ne čini da se ona spreče. U drugom delu emisije biće reči o istraživanju u Novom Sadu koje je otkrilo prisustvo droga u Dunavu u blizini ispusta otpadnih voda, ali i DDT-a i njegovih metabolita. Upotreba DDT-a je zabranjena još 70-ih godina 20. veka, jer je ovaj perzistentni polutant izuzetno štetan po ljudsko zdravlje. Kako preraditi i iznova upotrebiti vodu iz klasične industrije, videćemo na primeru klanice u Pećincima.