Dobro je... dobro je znati: Praktična primena muzike u razvoju

Kada i kako da reagujemo ako primetimo da deca ne progovaraju na vreme ili nas ne razumeju? Šta kao roditelji, rodbina ili prijatelji možemo da preduzmemo kako bismo doprineli boljem razvoju dece? Akcenat u ovoj emisiji je na muzici koja je korisna i lekovita i za zdravu i za decu sa poteškoćama u razvoju.

Stručna javnost se izjasnila - težina teksta i muzičkih formi potvrđuje talenat i kvalitet izvođača. A ovo je inkluzivna predstava i većina izvođača ima neku poteškoću u razvoju. Međutim, na sceni se to ne može ni naslutiti...