Original ili falsifikat: Eduar Vijar

Svaka slika ima najmanje dve priče: jednu posvećenu sadržaju koji predstavlja i drugu koja je u vezi sa životom samog dela. U ovoj seriji pažnja je usmerena na oba aspekta, a u gotovo krimi scenariju potvrđuje se ili opovrgava autentičnost umetničke tvorevine.