Dobro je... dobro je znati: Bolničke infekcije, 2. deo

S obzirom na to da je prošlo više od 50 godina od početka masovne primene antibiotika, kao očekivani proces evolucije, bakterije su razvile rezistenciju na njih.

Bakterije su sada genetski adaptirane. Rezistenciji umnogome doprinosi brzina kojom se bakterije umnožavaju - kod većine bakterija dovoljno je svega 20 minuta da se njihov broj udvostruči.