Svetski: Stevo Todorčević

Matematičari imaju širok horizont percepcije, i stalno šire svoje vidike, kaže naš sagovornik. Ne možete kontrolisati vreme i uslove kada ćete razmišljati o nekom matematičkom problemu. Do jednog značajnog rešenja došao je na Kalemegdanu šetajući sa dvogodišnjim sinom.

Matematičar može da objasni i apstraktna pitanja, jer ništa nije ograničeno - u tome je sloboda nauke.