Trag u prostoru: Šuma u lancu nadzora

Globalni prirodni resursi se eksploatišu vekovima. Brutalnost eksploatacije raste, a u zapadnim zemljama, koje su sve vreme nosioci ove eksploatacije, zahvaljujući ekološkim pokretima, raste i društvena svest.

FSC je osnovan 1993. godine kao nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija namenjena promociji odgovornog upravljanja šumama sveta. Sertifikovanje je povereno akreditovanim sertifikacionim telima, preko ovlašćenih ocenjivača. Iako je od dobijanja prvih FSC sertifikata, u Srbiji, protekla čitava decenija, čini se da još nismo sasvim spoznali ni šta taj sertifikat predstavlja ni koji su njegovi benefiti. Danas možemo da kažemo da su sve šume kojima gazduju Javna preduzeća Srbijašume i Vojvodinašume serifikovane. To je više od 900 hiljada hektara šuma. Ipak, to je samo deo šuma Srbije.