Šta su sve tehnologije uradile za nas: Koordinacija jedinjenja u fizičkoj hemiji

Kompleksna, ili koordinaciona jedinjenja su, prema definiciji, ona hemijska jedinjenja u kojima je moguće da se izdvoji jedan ili više centralnih atoma.

Ti atomi su okruženi drugim atomima, ili grupama, pri čemu najmanje jedna veza centralnog atoma sa drugim atomom, ili grupom ima karakter koordinacione veze.

U emisiji će biti objašnjeno kako se određuju - karakterišu - određeni parametri tih kompleksnih jedinjenja, tako što će se prikazati i objasniti ispitivanje na raznim fizičko-hemijskim uređajima.

Gledaoci će imati priliku da se upoznaju sa tehnikom rendgenske strukturne analize, ultravioletne-vidljive spektroskopije, nuklearne magnetne rezonantne spektroskopije, infracrvene spektroskopije, Raman spektroskopije, kao i termičke analize.