Kuća nauke: Farmaceutski fakultet

Prvi predlog da se pri Velikoj školi u Beogradu otvori Farmaceutski odsek dalo je Apotekarsko društvo još 1896. godine. U to vreme farmaceutski kadar u Srbiji školovao se u Beču, Pešti, Pragu i Gracu.

Potrebe za unapređenjem nastave u novim modernim prostorijama postale su više nego neophodne, da bi nova zgrada Farmaceutskog fakulteta napokon bila otvorena 31. maja 1991. Godine. Nastava je počela 1. oktobra 1991. godine. Od tada se intenzivno, pored razvoja odseka, katedri i nastave, na fakultetu odvija i vrlo aktivan i inovativan naučno-istraživački rad, koji ostvaruje i velika priznanja u svetu.