Nauka 2018: Sreća, 2. deo

Postoji li uopšte sreća i da li je to subjektivni ili objektivni osećaj? Od čega zavisi sreća? Emisiju počinjemo rečenicom Duška Radovića da je neko danas presrećan što je našao mesto za parkiranje a da je neko nesrećan što mu se rodilo žensko dete. I dalje istražujemo zašto je to velika istina i ima li nauka odgovor na pitanje šta nam je potrebno za sreću.

Istraživali smo šta je sreća u medicini, tehnologiji, biologiji, teologiji, književnosti, filmu... Donosimo naučno viđenje sreće, objašnjenja biohemijskih mehanizama na nivou ćelija i svesti, filozofske i psihološke teorije... Za svakoga ponešto, za svakoga mogući recept za sreću.