Priče o običnom: Pečat

Još su vladari drevne Mesopotamije imali svoje gravirane pečate sačinjene od kamena ili slonovače. Valjanjem su ih utiskivali u svežu glinu, a otisak je vladarima bio garancija za trgovinu ili posao. Otisak pečata nije se smeo dovoditi u pitanje.

Istinu da je ljudska priroda vazda ista dokazuje i mera predostrožnosti - pečat je posle smrti ili svrgavanja vladara morao da bude uništen. Napredak nauke, tehnologije i industrije automobilskih guma omogućiće Džejmsu Vudrafu da polovinom 19. veka smisli pečat kojim su nam overavana razna dokumenta, svedočanstva, presude, jednom rečju sve što je u vezi sa našim životima.