Dobro je... dobro je znati: Dečja stomatologija

Očekujemo rezultate brojnih naučnih istraživanja, nove dokaze i domete nauke. Evo i automobila sa biometričkim senzorima, savitljivih pametnih telefona, tu je uskoro i 5G mreža... U bliskoj budućnosti ćemo koristiti otisak prsta umesto pina za platne kartice... Traže se novi lekovi, ultraprecizna i brza dijagnostika, biometerijali nesagledivih mogućnosti...

S obzirom na to da nauka ima dokaze da oralna oboljenja utiču na ceo organizam - srce, bubrege, zglobove, nervni sistem, vid i sluh - da li nam nauka i za to nudi rešenja?