Moja draga prijateljica nauka: Gravitacioni talasi

Negris Mavalvala je studije u Pakistanu nastavila na najprestižnijim fakultetima sveta. Stalni pokretač njenih aktivnosti bila je radoznalost i interesovanje za istraživanja i eksperimente. Sasvim slučajno došla je do naučnih disciplina kojima se i danas, posle 30 godina, bavi. Ona kaže da i nakon uspešno izvedenog eksperimenta, uvek ostaje bar još jedno pitanje.

Dok gravitacioni talas prolazi kroz zemlju, on menja rastojanje između objekata. Najpreciznije merenje pokazuje da će dva ogledala postavljena na međusobni razmak od četiri kilometra biti pomerena za jedan hiljaditi deo protona. Ovakva merenja biće korišćena u istraživanjima svemira.