Priče o običnom: Lepeza

Pre nešto više od tri stotine godina lepeza je služila i kao sredstvo komunikacije. Držanje lepeze na desnom obrazu nekada je bio neverbalni potvrdni odgovor, dok je lepeza prislonjena na levi obraz signalizirala suprotno. Lepeza prislonjena na levo uho poručivala je: „Promenili ste se“, dok je brzim mahanjem žena nasrtljivcima davala do znanja da je u braku. Ukoliko bi lepezu raširila tačno ispred svog lica, žena bi udvaraču poručivala da je sledi.

Stara izreka kaže: ‘'Žene su naoružane lepezama, muškarci mačevima - ali lepeza ponekad može biti pogubnija od mača".