Šta su sve tehnologije uradile za nas: Telemedicina

Telemedicina je nastala još polovinom dvadesetog veka, ali tek danas, zahvaljujući primeni informaciono-komunikacionih tehnologija, dobija svoj potpuni izraz.

Pod telemedicinom se podrazumeva pružanje zdravstvene zaštite na daljinu, kao i razmena telemedicinskih informacija putem telekomunikacionih i informacionih tehnologija. Ova delatnost obuhvata širok spektar aktivnosti u medicini - dijagnostiku, tretman, prevenciju, edukaciju pacijenata i zdravstvenih radnika, kao i brojna istraživanja. U ove svrhe sve češće se koriste i mobilne aplikacije. Danas je, pomoću mobilnog telefona, moguće izmeriti puls, detektovati početni stadijum melanoma, izmeriti pritisak, dok uz dodavanje malih i jednostavnih uređaja, telefon može da se pretvori u EKG aparat.