Naučni portal, 10. emisija

I u ovoj emisiji „Naučnog portala“ govorimo o naučnim dostignućima i njihovim primenama u svakodnevnom životu. Pitanja na koja danas dajemo odgovore su: kako izbeći fatalne kardiološke probleme, šta je „digitalna Srbija“, i da li je matematika, u stvari, igra brojevima primenjiva u svim životnim situacijama.