Zajedno: Ivana Grujić

Ivana u vrtiću sa drugarima pravi za mamu osmomartovsku čestitku. Iako otežano hoda, vaspitači kažu da je samostalna, vredna i uporna. Vršnjake zabavlja svojim pričama i prati ih u svim igrama.

Ivana ima asistenta pratioca, koji brine o njenoj bezbednosti. Sve ostalo ona radi sama ili uz pomoć vršnjaka. To je velika motivacija za nju, kažu pedagozi i vaspitači.