13 nemogućih: Nadrealizam u službi revolucije

Zašto je po svom društvenom angažmanu nadrealizam drugačiji od svih ostalih pokreta?

Kako je došlo do zbližavanja ideja nadrealizma sa komunističkom ideologijom? Kako su se u tome snašli francuski, a kako srpski nadrealisti?