Šta su sve tehnologije uradile za nas: Molekularna medicina

Molekularna medicina, dizajniranje biomolekula, primena biočipova nešto je što već kuca na vrata budućnosti i ohrabruje nas da će možda,

ovoga puta, čovek uspeti da pronađe i ono za čim su tragali poznati alhemičari, koji su zapravo svojim eksperimentima utirali put razvoju hemije.