Kuća nauke: Fizički fakultet

Fizika se predaje od samog početka rada Liceja. Najpre je bila predmet na drugoj godini. Prvo predavanje održano je 10. oktobra 1839. godine, a prvi predavač fizike bio je filosof Konstantin Branković.

Fizički fakultet je danas prestižna visokoobrazovna ustanova i naučno-istraživačka organizacija na Beogradskom univerzitetu. Diplome sa svih studijskih programa ovog Fakulteta su odlična ulaznica za obrazovne i naučne institucije u zemlji i svetu, a zanimljiv je i podatatak da danas nema nezaposlenih fizičara.