Velikani srpske Vojvodine: Stevan Mihaldžić

Stevan Mihaldžić, sveštenik, istoričar, političar i geograf, rođen je oktobra 1861. godine i potiče iz srpske svešteničke porodice.

Godine 1890. postao je najmlađi član Narodnog crkvenog sabora, najvišeg tela Srba u Habzburškoj monarhiji, a uskoro i član mnogih crkvenih i prosvetnih tela. Jedan je od osnivača Prve srpske zemljoradničke zadruge. Zalagao se za prisajedinjenje Baranje Kraljevini SHS. Kao ekspert, bio je učesnik Mirovne konferencije u Parizu. Sarađivao je sa Jovanom Cvijićem i Mihajlom Pupinom. Njegovo delo „Baranja od najstarijih vremena" i danas je veoma cenjeno.