Nulta tačka: Kineska tradicionalna medicina

Ovim terminom označava se specifični način lečenja koji se primenjuju u pet hiljada godina staroj istoriji kineske medicine. Bazična teorija kineske medicine odgoneta kako je bolest uslovljena promenama u prirodnim životnim ciklusima.

Za tradicionalnu kinesku medicinu od presudnog značaja je čovekova energija i unutrašnji kanali u organizmu. Najvažnije u prevenciji, ali i u lečenju već nastalih bolesti jeste pronaći unutrašnju ravnotežu. S tim u vezi, uvek se pominje i teorija Jin i Jang, koja vodi poreklo iz drevne filozofske koncepcije.