Između zanata i umetnosti: Konzervacija i restauracija knjiga i rukopisa

Pojam konzervacija potiče od latinske reči conservatio i znači čuvanje, održavanje, spasavanje od propadanja. Konzervacija predstavlja sve fizičke i hemijske mere zaštite predmeta radi produžetka njegovog veka trajanja. Konzervacija usporava prirodni proces starenja i sanira već postojeća oštećenja.

S druge strane, restauracija je proces obnavljanja izvornog oblika dokumenta. Konzervacijom i restauracijom otklanjamo posledice dejstva bioloških, hemijskih i fizičkih faktora degradacije papira i pergamenta. Nijedan proces ne sme da se primeni ukoliko će oštetiti ili oslabiti građu. Ne sme se ukloniti nijedan deo originala, nijedno slovo, ornament, ilustracija. Intervencije se izvode materijalom koji je proveren i sličan materijalu originala.